share-to-facebook

TERMENI SI CONDITII

Date personale
EMANUEL CONSTRUCT INVEST SRL, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J40/18735/2008, CUI RO 24696415 cu sediul in Bucuresti, B-dul Uverturii, nr.91, vã ureazã bun venit pe pagina sa web ºi vã mulțumește pentru interesul manifestat faþã de companie ºi produsele sale. Noi acordãm foarte mare atenþie protejãrii datelor dvs. personale ºi vrem sã vã simþiþi în siguranþã în timpul vizitãrii paginilor noastre de internet. Protecþia vieþii dvs. private în faza de procesare a datelor personale constituie un aspect important pentru noi, de care þinem seama în cursul desfãºurãrii proceselor noastre de afaceri. Datele personale ale vizitatorilor paginilor noastre de internet pot fi înregistrate ºi procesate in concordanta cu legislația privind protecția datelor personale si in directa concordanta cu Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR), in vigoare din 25 mai 2018.

Formulare online
Prin folosirea sau trimiterea datelor dumneavoastra, prin intermediul formularelor din cadrul paginii web, va dati acordul expres si neechivoc ca datele obtinute în urma înregistrãrii sã fie procesate si folosite in scopul ofertarii produselor sau serviciilor solicitate.

Folosirea si transmiterea datelor cu respectarea legii
Transmiterea datelor personale unor autoritati sau institutii de stat se va face numai in cazul in care suntem obligati la aceasta conform prevederilor legale respectand confidentialitatea datelor.

Posibilitatea de a alege si de a fi uitat
Aveti oricand posibilitatea de a renunta la informarile pe care le primiti pentru produsele si serviciile noastre si deasemenea puteti solicita pe email stergerea definitiva a acestor date personale din evidenta noastra.

Social Plugins & Cookies
Pagina noastra poate utiliza, indirect, asa numite "social plugins" (numite in continuare si Cookies) provenite din pagini/retelelor de socializare cum ar fi Facebook, Twitter si Google+, etc
Daca nu doriti ca aceste informatii sa fie preluate de terte pagini, consultati indicatiile referitoare la fisierele cookie ale navigatorului (browser) pe care il utilizati si dezactivati sectiunea Cookies.

Produse si preturi
Acest website este pus la dispoziþia dumneavoastrã pentru a vã oferi indicaþii despre specificaþiile ºi preþurile produselor noastre. Depunem toate eforturile pentru a asigura acurateþea datelor. Totuºi, vã rugãm sã aveþi în vedere faptul cã produsele, preþurile ºi specificaþiile pot fi modificate fãrã o notificare prealabilã.
Nu putem oferi nicio garanþie în ceea ce priveºte corectitudinea ºi disponibilitatea produselor, corectitudinea preþurilor sau a specificaþiilor produselor prezentate în acest website.
Înainte de achiziþionare, pentru a fi siguri cã preþurile ºi specificaþiile produselor sunt valabile ºi corecte, vã rugãm sã vã adresaþi unui consilier de vanzari sau sa aveti o confirmare la solicitarea sau comanda dumneavoastra primita in scris din partea noastra.

Drepturi de autor
Ne rezervam toate drepturile asupra continutului acesui site. Textul, imaginile, graficele, fiºierele audio, fiºierele animate, cele video sunt în totalitate subiectul protejãrii Copyright ºi altor forme de protejare a proprietãþii intelectuale. Aceste obiecte nu pot fi copiate pentru a fi folosite în scop comercial sau distribuite, aºa cum nu pot nici sã fie modificate sau publicate în cadrul altor site-uri. Acest site conþine ºi materiale care sunt subiectul protejãrii prin copyright de furnizorii acestora.
Nici o reproducere sau parte a paginii de internet nu poate fi vândutã sau distribuitã pentru câºtig comercial ºi nici nu poate fi modificatã sau încorporatã în nicio alta lucrare sau publicaþie, indiferent dacã sunt pe hârtie sau în format electronic, ºi nici nu pot fi transmise cãtre nicio altã paginã de internet. Nu se acordã nicio altã licenþã sau drept în acest sens.
Este strict interzisã utilizarea neautorizatã a oricãrei mãrci înregistrate menþionate în aceastã paginã de internet.

Conþinut
Datele din aceastã paginã de internet au un scop de informare generalã. Referirea la orice produs sau serviciu în aceastã paginã de internet nu constituie o ofertã de a vinde sau de a furniza acel produs sau serviciu.
Ne rezervãm dreptul de a efectua orice modificãri ºi corecþii ale acestei pagini de internet, fãrã vreun preaviz ºi/sau informare prealabilã.

Pagini Conexe
În diferite puncte din cuprinsul paginii vi se pot oferi link-uri automate la alte pagini de internet relevante pentru un anumit aspect al acestei pagini de internet. Chiar dacã intenþia firmei este sã gãsiþi aceste pagini de interes, nici sucursalele sale ºi nici reprezentanþii, angajaþii sau agenþii acestora nu vor avea nicio rãspundere sau obligaþie de absolut nici o naturã pentru aceste alte pagini de internet sau pentru orice informaþie conþinutã în ele, dintre care nici una nu a fost verificatã sau avizatã de firmã sau de sucursalele sale.

Limitarea responsabilitãþii
Titularul site-ului nu îºi asumã nici o rãspundere pentru nici un eventual prejudiciu rezultat din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conþinutul site-ului este prezentat fãrã nici o garanþie, de nicio naturã. De asemenea, titularul site-ului nu îºi asumã nici o rãspundere pentru conþinutul site-urilor ce sunt administrate de terþe pãrþi.
ECI. EMANUEL CONSTRUCT INVEST
EMANUEL CONSTRUCT INVEST
Înființată în anul 2008, cu capital social integral privat, S.C. Emanuel Construct Invest, cu sediul în București, este o firmă orientată spre viitor, oferind servicii profesionale și de calitate in productia de tamplarie PVC si aluminiu, precum si in constructii.
ECI. DIVERSITATE -  PRETURI COMPETITIVE
DIVERSITATE - PRETURI COMPETITIVE
Gama diversă de servicii.
Suntem o companie independentă, puternică în caracter şi convingeri, deoarece pentru noi dezvoltarea se bazează pe stabilitate şi inovaţie.
Vă stăm cu plăcere la dispoziție.
ECI. CALITATE EUROPEANA
CALITATE EUROPEANA
Produsele Emanuel Construct Invest respectă toate conditiile de calitate si garantie europeana.
Prin activitatea desfăşurată, ne propunem să aducem un aport tehnic, social şi economic pe piaţa construcţiilor şi instalaţiilor din România, având ca principal obiectiv satisfacerea totală a cerinţelor clienţilor noştri.
SOLICITARE DIRECTA
MESAJ
* rubrica obligatorie
 Am citit termeni si conditiisi sunt de acord.

ECI,Constructii civile, case, vile, tamplarie PVC si aluminiu, usi de garaj,Constructii civile, tamplarie PVC si aluminiu, pereti cortina, placari bond aluminiu, retele de comunicatii, cladiri comerciale, blocuri, restaurari,